Taxaties

Taxaties wonen en agrarisch

Het doel van een taxatierapport is het verschaffen van belangrijke gegevens en waarden van uw eigen huis of aan te kopen woning. Banken en andere financiële instellingen stellen een gevalideerd taxatierapport verplicht voordat zij een hypotheek verstrekken. De geldverstrekker wil zekerheid omtrent de reële waarde van het huis waar u een financiering (hypotheek) voor vraagt. Daarbij is een onafhankelijk oordeel van een deskundige vereist.

 

Taxatiedoelen

Financieren / kopen van een woning

Wanneer u een woning koopt zal de bank van een onafhankelijke taxateur willen weten of de koopprijs reëel is. Hiervoor vragen zij een gevalideerd taxatierapport bij woningen en bij agrarisch vastgoed een taxatierapport met plausibiliteitsverklaring.


Verbouwen / verbeteren van de woning

Als u een woning wilt verbouwen en daarvoor een extra hypotheek gaat afsluiten dan heeft u een gevalideerd taxatierapport nodig en bij woningen met een agrarische bestemming een taxatierapport met plausibiliteitsverklaring.

In dit taxatierapport worden zowel de marktwaarde voor, als na de verbouwing vermeld.


Overdracht ouders- kinderen, overlijden of echtscheiding

Bij een overlijden (successie) of boedeloverdracht hoeft niet per definitie een taxatierapport te worden gemaakt. Echter voor aangifte successie en in geval van tegenstrijdige belangen en / of meningen kan het opmaken van een taxatierapport wel duidelijkheid geven. Hiervoor kan de taxateur een rapport opmaken.

 

Taxatierapport aanvragen

Voor aanvragen van (gevalideerde) woningtaxaties en agrarische taxaties (met plausibiliteitsverklaring) kunt u ons altijd mailen info@vandenboerog.nl of bellen T.0411-642116

Wij zijn als vastgoedtaxateurs ingeschreven bij het NRVT in de kamers Wonen en Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV)